Vì cái motif của bài nhạc mang đủ tính chất kích tính, hồi hộp.