thế một bản nhạc có ghi: " Brahm Symphony no. 1 in C minor op. 68 mov 1. "mov" ở đây nghĩa là j hả bạn?