Hôm chủ nhật ngồi nghe Octet E flat major của Mendelssọhn & Septet E flat major của Beethoven , đang tìm sách để tìm hiểu những từ này thì may quá có Mast giải thích .