Mình học piano được khoảng 5 năm rồi, giờ đã nghỉ và tự tập :D.
Trước giờ mình ko để ý lắm đến phần cường độ khi chơi, do mình chơi trên Organ (giả piano, được cái phím nhiều). Mình luôn để...