Có Liszt mới thấy đc đỉnh cao kĩ thuật trên cây đàn piano. Ông ta hầu như khai thác triệt để tất cả các note bass và bè cao