xin các bạn mua đàn cẩn thận,không nên mua đàn ở hóa quang vì ở đây bán đàn yamaha toàn của indonesia từ c2 đến c7. Và không những thế,hãng chỉ bảo hành 1 lần so với giấy tờ.bạn mình mua cây grand...