Các bạc tiền bối cho em hỏi 1 tẹo với. Hồi ở nhà, em có học đàn, học piano nhưng nhà chỉ có đàn organ thui, nói chung là em thấy cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ xài phím đàn thui mà. Bi giờ em lên...