vậy cho tớ hỏi: ý kiến của các nhà phê bình có vai trò như thế nào ?
Khi các hãng thu âm cho ra 1 album thì họ cần những ai để "lăng xê"? mà không lăng xê thì làm sao bán được. Vả lại, các nghệ sỹ...