Theo kinh nghiệm of mih (chỉ là kinh nghiệm từ thực tế of riêg mih thôi nha), bạn nên bật ngay touch lên, ý mih là ngay khi đọc đc dòng này, và bắt đầu tập với một số bài etude. Tập thật nhiều etude,...