Sao người ta không gọi là Waltz cung Sol trưởng số 1 mà lại gọi là số 1 cung Sol trưởng vậy nhỉ? :-/

Gọi theo số thì dễ hình dung hơn, cũng như nhà soạn nhạc đã viết theo từng số một; nếu gọi cung...