Mình thấy nhiều bạn ở HN muốn tìm thầy dạy piano. Mình nghĩ các bạn nên đến Nhạc viện hoặc tìm thầy cô dạy nhạc viện, rồi cử nhân mới tốt nghiệp khoa Piano Nhạc viện thì tốt hơn. Đến tận nhà dạy thì...