70k/h kìa , 1 buổi mấy h` là do mình chứ , có dạy tại nhà k bạn ?