Mình là Linh học tại trường nghệ thuật hà nội, nhận dạy piano cổ điển và nhạc nhẹ, đảm bảo sau khi học 3 tuần (3 buổi) các bạn có thể đàn được các bài chạy ngón đơn giản

hp là 70k.h. liên lạc qua...