Mình nghĩ là cặp nào có fugue 4voices sẽ khó hơn 3voices, không biết với đàn phím có đúng không, với guitar là vậy đó