Nhạc của Bach có nhiều dòng giai điệu vang lên cùng một lúc, thành ra nếu không tập trung thì không thể nào chơi được.