Học 3 tuần? không rõ 3 tuần 3 buổi hay là 1 tuần 3 buổi , thế mà chơi được những gì mình thích thì quả là thần đồng rồi, cần gì học nữa.