Theo mình bạn chọn cặp Prelude & Fuga No.16 Vol.1. Kỳ vừa rồi mình cũng mới thi cặp đó xong. Phần Fuga của cặp này khá khó ( 4 bè ).