Đúng vậy về âm nhạc mỗi người có 1 cảm nhận riêng !Chính vì vậy thì mới xuất hiện những trường phái âm nhạc khác nhau !Âm nhạc của Yun Di Li để chiêm nghiệm ,suy ngẫm nhưng âm nhạc của Lang Lang thì...