Vâng chào các bác, xin cho em chõ vài lời gọi là ra mắt.

Em đã nghe Lang Lang Live trong Philharmonie (Berlin)- ngồi cách độ 5 mét, nhìn rất rõ từ tay đến mặt, nghe được cụ thể từng câu từng nốt....