E hèm, mới vừa coi lại cái dĩa Lang Lang xong lên thấy cái 2pic này ;))
Lang Lang technique khá tốt nhưng phong cách biễu diễn của anh khiến cho nhiều người ko thích anh :) Mà thôi đừng bàn nữa, nói...