Cho Nina hỏi nhé - tại sao Horowitz được đánh giá cao thế nhỉ? Theo chỗ Nina biết thì giới nhạc cổ điển Nga đánh giá Rachmaninov cao hơn hẳn ngay cả trên phương diện pianist.

Cái này cũng cần...