Đào mồ topic này lên cái. Theo ý kiến của cá nhân mình, cho đến giờ Lang Lang vẫn chỉ là một nghệ sĩ khá với kĩ thuật khủng chứ chưa thể coi là giỏi. Anh ta có thể chơi hay 1 -2 tiểu phẩm encore của...