lần đầu tiên nhìn anh Lang Lang chơi, crazy rất sốc, trình độ siêu pro, phong cách biểu diền phóng túng tự do ko cần bít trời đất là gì, sức biểu cảm manh mẽ, các ngón tay rất linh hoạt với tốc độ...