Ở bên Mỹ người ta gọi Lang Lang là Bang-Bang (tí nữa thì thành Gang Bang, hì) và nhận xét lối chơi của anh này "too much", "no respect to the instrument". Người Mỹ nói vậy vì phong cách của Lang Lang...