Pianist ngày nay em nghĩ Zimmerman mới là Number 1. Còn Kissin thì thuộc lớp trẻ hơn nhưng cũng không kém cạnh là bao nhiêu, kết hợp kĩ thuật và đầu óc rất tốt, mà chơi rất rộng, từ Beethoven cho đến...