Dudamel chưa đủ tuổi ngồi vào list này đâu bác wamozart ah. Mới hơn 30 tuổi, chưa có bản thu nào được đánh giá cao ngoài mấy cái concert nhạc Mỹ Latin, nếu cho vào list này thì quá là coi thường...