Không đưa Kleiber vào danh sách là một tội ác, ai không đưa Kleiber vào danh sách là một tội đồ.

Mà nhắc đến nhạc cổ điển không thể không nhắc tới Beethoven và Tchaikovsky. Nhắc đến Beeth không...