Khoe khoang thật. Mọi ng` cứ thử tắt loa mà nhìn Lang Lang biểu diễn xem. Ko đẹp chút nào, màu mè quá.