Các bác bàn luận xôn xao quá. Mình thì mới xem được 2 bản piano concertto do Lang Lang trình diễn: Beethoven Piano Concerto No 4, Tchaikowski No 1 trên DVD. Lần đầu xem mình nói anh ấy nghiện âm...