Hình như một tờ báo của Mỹ bảo Lang Lang là một trong hai mươi thanh niên sẽ làm thay đổi thế kỷ 21 thì phải=)) . Có lẽ không nên gọi Lang Lang là thiên tài: thứ nhất là vì anh này chưa đủ tầm (Gọi...