Tôi xem và nghe Lang Lang cũng như Glenn Gould biểu diễn thì thấy khâm phục cách đánh của cả hai người hết sức. Tôi không quan tâm lắm đến cách thể hiện của họ mà chỉ thích thưởng thức tiếng đàn và...