mình là sinh viên học viện âm nhạc quốc gia, năm thứ 11 rùi (đang học trung cấp 4) ngành biểu diễn khoa piano nhé. mình nhận dạy piano cho các bạn 4-16 tuổi có nhu cầu.
1/ dạy piano cho các...