Sao toàn offline ở miền Nam vậy, mình ở HN nhưng cũng muốn tham gia lắm.Nhân tiện cũng về Gustav Mahler có một bài viết tương tự về ông rất hay trên tạp chí Tia sáng số 19 ngày 05-10-2009 nhan đề:...