Bạn có bản concertor cung rê trưởng viết cho violin cua Brahm không, cả mấy tác phẩm ông ý viết trong mấy năm từ 1883 tới 1896 nữa, hình như là mấy cái concerto viết cho oboe và clarinet gì gì đấy...