Còn tôi thì đơn giản thôi.Từ hồi 7 tuổi tôi được 1 giáo viên rất giỏi dậy (Ko đươc tìm hiểu về bà.Từ đó tôi trở nên thích nhạc cổ điển