Chào mọi người, tình hình là mình mới mua đàn và đang tính tìm người dạy. Mình chưa biết j về đàn cũng như nhạc lý. Mình có ý định học nghiêm túc, tuy ko phải học để chơi chuyên nghiệp nhưng mình...