Dễ ợt, cứ vào thẳng trong nhạc viện gặp bác Phước bảo vệ đăng ký là học thôi. Bạn chú ý trước cổng có bản danh sách cụ thể tên họ từng giáo viên, bạn chọn 1 cô (gợi ý cho bạn : cô MQ, côYN, côDT )...