Hình như tại vì nhạc giao hưởng với nhạc thính phòng là hai thể loại khác nhau của nhạc cổ điển ấy, Zin ạ. Tớ cũng chẳng biết đâu, nhưng cứ nói leo một câu thế trong khi chờ các cậu trả lời câu hỏi...