bạn cứ buồn chán hay thất tình đi, rồi nghe bài nào cũng thấy thế hết ấy :">