http://www.youtube.com/watch?v=0um0H3P1t-8


Toocky chơi chương 1 khá là đặc sắc, nhẹ nhàng bình thản nhưng lại không bị nhạt, nói chung là rất hay và dễ thương, cadenza hấp dẫn. Thật sự là cái...