Em đang làm bài tập Phân tích tác phẩm âm nhạc nhưng còn một số bài không biết làm đúng hay không. Em học Sư Phạm Âm Nhạc .
Sư Huynh nào làm được xin giúp em mấy bài này , em xin kúm ơn nhìu.
...