George Gershwin - Rhapsody in Blue

Vào một buổi tối muộn ngày 3-1-1924, Georege Gershwin, anh trai Ira và nhà thơ trữ tình Buddy DeSylva chơi bida tại đường số 52 trên đại lộ Broadway. Một mục...