Xin mời đọc hai bài dịch này:

Nhạc trưởng Riccardo Muti được giải thưởng Birgit Nilsson
http://amnhac.fm/index.php/blog/nguyen-si-hanh/4515-nhac-truong-riccardo-muti-duoc-giai-thuong

Riccardo,...