Sao ko thấy ai xây dựng típ nữa? Charlotte đi đâu rùi?!