Theo mình nhạc cổ điển quả thật là khó nghe thế nhưng góp 1 phần ko nhỏ vào cái sự khó nghe đó chính là do các bạn.Các bạn cũng biết 1 dàn nhạc bao gồm rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau phát ra nhiều...