Mình chẳng thể nói gì nhiều nhưng mình khẳng định " Âm nhạc hoàn toàn có khả năng làm người ta phát điên"