Dorliak là vợ của Sviatoslav Richter. Em không chắc hai người có đăng ký kết hôn không nhưng hai người sống chung với nhau, bà này cũng là giáo sư của nhạc viện Moscow. Bà này mất sau khi Richter mất...