Chào các bạn. Mình là con gái, đã đi làm, đang tìm gia sư dạy piano. Mình đã có đàn và chưa biết gì.Thời gian học ngoài giờ hành chính . Nhà mình ở phố Giảng Võ, gần nhạc viện, gần đến nỗi đi bộ đến...