Mình là Thanh Quỳnh, hiện là sinh viên Đại học Sư phạm Nghệ Thuật TW. Mình đã học hết chương trình sơ cấp (7 năm) và Trung Cấp (2 năm, thực ra là 4 năm, nhưng mình không học hết) chuyên ngành Piano...