Có ai chỉ cho em mấy cuốn sách, hay tài liệu cỡ như nhập môn hay khái quát cho nhạc cổ điển, về cả nhạc lý và các quy phạm cho nhạc không ạ ? Em nghĩ là nên có hệ thống 1 tí. Em ở Đà Nẵng, tìm tài...